گیله وا

گیله وا در زبان گیلکی نوعی باد محلی است که از غرب به شرق می‌وزد و هوا ملایم و دریا آرام می‌شود

تیر 94
1 پست
مهر 93
1 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
6 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
8 پست
شهریور 91
3 پست
تیر 91
4 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
4 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
3 پست
مهر 89
1 پست