بیاییم برای آرامش تلاش کنیم

آدمهای منفی با حرفها و حرکاتشان و حتی نگاهشان چیزی را از وجود آدم جدا می کنند و برای ترمیم آن باید کلی انرژی و وقتمان را هدر دهیم و امیدوار باشیم که ترمیم شده ایم. بیاییم از افراد منفی دوروبرمان دوری کنیم تا بتوانیم شادتر و آرام تر باشیم.

/ 3 نظر / 28 بازدید
Angel

کاملا درست میگی ولی چطور؟؟؟ وقتی اون آدم منفی بخشی از زندگیته؟ مثلا همکاریه که هر روز می بینیش و حتی اگه نبینیش داره برای بر هم زدن آرامشت تمام تلاشش رو می کنه؟؟؟

گیله وا

گاهی حتی این افراد منفی میتونند فامیلی باشند که گریزی نیست ازشون. فکر کنم که فقط میشه اجتناب کرد ازشون یا سعی کرد که ندیده انگاشتشون

Angel

درسته باید تا جایی که امکان داره ازشون دوری کرد ولی به نظرم این کافی نیست به نظرم باید تلاش کنیم وقتی برخوردهای منفی شون رو می بینیم از قبل از لحاظ روحی خودمون رو آماده این نوع برخوردها بکنیم و بعد از برخورد هم باید تلاش کنیم بهشون فکر نکنیم